1 Reply Latest reply: May 11, 2012 2:53 PM by Texas Mac Man
Garisma Level 1 Level 1 (0 points)

Mijn iPad verstuurt geen e-mails meer maar kan wel ontvangen krijg een melding

Dat de server mijn account niet herkent ik heb al van alles geprobeerd  wie weet een oplossing


iPad 2, iOS 5.1.1, iPad geüpdatet naar ios5.1.1
 • 1. Re: iPad 2
  Texas Mac Man Level 8 Level 8 (45,805 points)

  Google translate

   

  My iPhone does not send emails but can receive get a message

  That the server does not recognize my account I have tried everything who knows a solution

   

   

   Cheers, Tom