3 Replies Latest reply: Oct 13, 2012 10:42 AM by Terence Devlin
stef54 Level 1 Level 1 (0 points)

Hoe kan ik foto's verwijderen uit prullenmand van Iphoto?prullenmand van Iphoto? How to delete photo's in Iphoto recycled?

Ik klik op LEEG PRULLENMAND maar er gebeurt niks. Na 2 minuten moet ik FORCEER STOP aanklikken om bewerking te stoppen.