0 Replies Latest reply: Nov 16, 2012 10:41 AM by GBASmit
GBASmit Level 1 Level 1 (0 points)

Wat moet ik doen om foto's die op een externe harde schijf staan in een diavoorstelling via Apple tv af te kunnen spelen?


MacBook Pro, OS X Mountain Lion (10.8.2)