Skip navigation

error kod 49?

214 Views 3 Replies Latest reply: Feb 20, 2013 11:18 PM by Bengt Wärleby RSS
annefri Level 1 Level 1 (0 points)
Currently Being Moderated
Feb 20, 2013 2:54 AM

When I export my project to finder an error kod -49 occurs and that the exports stops. I don't understand what that means! I worked with iMovie for years so I know the project is OK. Please help.

 • Bengt Wärleby Level 6 Level 6 (18,940 points)
  Currently Being Moderated
  Feb 20, 2013 3:45 AM (in response to annefri)

  Hi

   

  Error -49 opWrErr  File already open with write permission

   

  Trash the preference files while application is NOT Running.

   

  from Karsten Schlüter

  Some users notice on exporting larger projects from within iMovie that this operation is aborted with an 'error -49'

  This issue occours only on MacOs machines using 10.7x

  try switching-off the Local Mobile Backup

  in Terminal copy/paste

   

  sudo tmutil disablelocal

   

  Re-launch Mac

   

  Yours Bengt W

 • Bengt Wärleby Level 6 Level 6 (18,940 points)
  Currently Being Moderated
  Feb 20, 2013 11:18 PM (in response to annefri)

  OK - in Swedish (sorry - Please use Google translate if interested)

   

  Ja det är problematiskt med alla fel meddelanden och vad de egentligen betyder.

   

  Error -49

   

  brukar bero på att ett fel smugit sig in i ett styrdokument (som gör att ett program beter sig rätt - programmet självt sparar undan sådana val man gjort så att det ser likadant ut nästa gång ex-vis du har valt att göra film som fungerar på en vanlig TV och då valt PAL (25 bilder per sekund) - Nästa gång du startar iMovie kommer det ihåg detta. Allt sådant sparas i en Preference Fil. Tyvärr kan fel smyga sig in här - vanligaste orsaken är Panik-Stopp eller att strömmen går eller annat Nöd-Stopp)

   

  För att se om det är en "korrupt pref. file" - är det lättast att

  • gå upp till Äpple symbolen - högst upp till vänster på skärmen

  • gå ned i denna meny till - System-inställningar

  • Välj KONTON

  • klicka på plus tecknet och gör ett nytt konto

  • Äpple menyn och längst ner -Logga Ut

  • Logga in på det nya KONTOT

   

  Prova nu om iMovie fungerar OK - Om det gör det så antingen

  • fortsätt här - eller -

  • leta upp den felaktiga pref. filen och kasta den (när iMovie inte är igång) - Nästa gång iMovie startar gör den en ny fel-fri pref file (men troligtvis får du ändra till PAL igen - då den är satt att starta som NTSC (29.97 bildr per sekund)

   

  Pröva med att göra ett nytt konto - och återkom - får vi se vilka steg vi tar efter det.

   

  Många Vänliga Hälsningar - Bengt W

Actions

More Like This

 • Retrieving data ...

Bookmarked By (0)

Legend

 • This solved my question - 10 points
 • This helped me - 5 points
This site contains user submitted content, comments and opinions and is for informational purposes only. Apple disclaims any and all liability for the acts, omissions and conduct of any third parties in connection with or related to your use of the site. All postings and use of the content on this site are subject to the Apple Support Communities Terms of Use.