1 Reply Latest reply: Jul 24, 2010 9:16 AM by Klaus1
kallabalik Level 1 Level 1
Hej

Har en Mack Book sedan januari, nu har gummit på undersidan släppt, delvis på vänster sida. Någon mer som råkat ut för det.
Det verkar som om gummit svält, kan det bero på värme? Vad kan Apple göra för att förbättra undersidan. Misstänker konstruktionsfel.

MacBook6,1, Mac OS X (10.6.4)