1 Reply Latest reply: Jun 13, 2011 2:49 PM by ds store
kurt005 Level 1 Level 1 (0 points)

Wanneer ik iTunes wil installeren onder Windows7:

Het programma iTunes kan niet worden geopend. Er heeft zich een onbekende fout voorgedaan (-50).


Windows 7, HP Elitebook 8540w