1 Reply Latest reply: Jan 27, 2012 6:27 AM by Dave Hutch
Skyblue90 Level 1 (0 points)

He,

 

Ik heb met mijn Sony Vaio laptop foto albums op mijn iphone gezet.

Maar als ik die albums wil verwijderen  (wijzig en dan dat stopbordje) dan schuiven de albums wel opzij, maar komt er geen stopbordje te voorschijn.

 

Ik ben bang dat ik ze niet meer kan verwijderen?

 

Ook als ik mijn Iphone aansluit op mijn laptop, geld ook voor mijn mac, kan ik die albums niet vinden op mijn iphone.

Itunes weergeeft alleen pas gemaakte fotos uit de filmrol.

 

Als ik op mijn iphone naar zo'n album ga en een foto aanklik kan ik die ook niet verwijderen. Alleen foto's uit filmrol kan ik apart verwijderen.

 

Kan iemand mij misschien hierbij helpen?

Ik ben in staat om mijn iphone helemaal opnieuw te ' installeren' in de hoop dat dit het oplost..maar dat zou betekenen dat ik alles kwijt zou zijn?


iPhone 3GS, iOS 5.0.1
 • Dave Hutch Level 4 (1,475 points)

  You cannot delete photos or albums on your phone, except for those in the Camera Roll folder.

  Check your sync settings in iTunes and you will find that you are synching with specific folders on your VAIO.

  If you find those folders and delete the photos inside them, the next time you sync, the photos will also disppear from your phone.

   

  (Google translation):

  U kunt niet verwijderen foto's of albums op je telefoon, behalve voor degenen die in de Camera Roll map.

  Controleer uw synchronisatie-instellingen in iTunes en je zult merken dat je synchroniseren met specifieke mappen op uw VAIO.

  Als u vindt deze mappen en verwijder de foto's erin, de volgende keer dat u synchroniseert, de foto's ook disppear van uw telefoon.