1 Reply Latest reply: Jun 10, 2012 1:21 PM by BDAqua
Paul Bloemers Level 1 (0 points)

Ik krijg telkens een fout code 6584 als ik verbinding wil maken met timemachine. Backup maken is er nu niet bij.

Kan mij iemand uitleggen wat te doen?

 

Dank alvast.

 

Paul Bloemers


iMac, Mac OS X (10.7.4)
 • BDAqua Level 10 (122,286 points)

  Hello Paul,

  Hold the Alt/Option key while selecting the TM icon in your menubar.

  And then selecting "Verify Backups"

   

  Hallo Paul,

    Houd de Alt / Option-toets ingedrukt terwijl het selecteren van de TM-pictogram in uw menubalk.

  En dan vervolgens "Controleer back-ups"