1 Reply Latest reply: Jun 10, 2012 1:21 PM by BDAqua
Paul Bloemers Level 1 (0 points)

Ik krijg telkens een fout code 6584 als ik verbinding wil maken met timemachine. Backup maken is er nu niet bij.

Kan mij iemand uitleggen wat te doen?

 

Dank alvast.

 

Paul Bloemers


iMac, Mac OS X (10.7.4)