3 Replies Latest reply: Jun 30, 2012 11:21 AM by BDAqua
peterjh63 Level 1 Level 1 (0 points)

Mijn netwerk schijf van Lacie (networkspace 1) gebruikt continu ruim 12 % cpu. Is dat normaal en wordt de mac mini daar dan warm van, zodat de fan weer aan moet gaan ?

Groet


Mac mini, iOS 5.1.1