1 Reply Latest reply: Jul 6, 2012 2:27 AM by turingtest2
sonia45 Level 1 Level 1 (0 points)

stopt met spelen en valt uit na enkele minuten en de batterrij is nog bijna vol daarna doet hij niks meer


iPod touch (2nd generation)