0 Replies Latest reply: Aug 5, 2012 5:25 PM by Sergioandyou
Sergioandyou Level 1 Level 1 (0 points)

Hej! Jag kan inte öppna min macbook pro. det va på och jag har varit i internet och sen hörda jag en pricka som en klocka den datorn har stängt försökte att öppna men det startar datorn och prickar som klocka fortfarande skärmen helt vitt och frågatecken står i mitten. ????


MacBook Pro, OS X Mountain Lion