3 Replies Latest reply: Nov 19, 2012 1:45 PM by BDAqua
Miniplayer99 Level 1 Level 1 (0 points)

Hur startar jag om en power mac g5 till fabriks instlningarna för jag fick den av en kommpis snälla hjälp


PowerMac
 • BDAqua Level 10 Level 10 (121,165 points)

  Hej, använder Google translate här ...


  Menar du installera om OS, eller göra en ny administratör?

  Återställ OS X lösenord utan en OS X-CD ...

  http://theappleblog.com/2008/06/22/reset-os-x-password-without-an-os-x-cd/

  Admin Hack ...

  http://www.hackmac.org/?q=node/4

  Startar som första gången du köper en ny Mac, men efter fyllning i allt som info igen, bör du ha tillgång till dator och andra användare och filer kommer att finnas kvar ... ge nya användare ett annat namn än en befintlig.

 • Miniplayer99 Level 1 Level 1 (0 points)

  no i want to clear it

 • BDAqua Level 10 Level 10 (121,165 points)

  Förutsatt att du har installationsskivorna ...

  1. Mata in Mac OS X Install-skiva och starta om datorn och håller ner C-tangenten.
  2. När datorn slutar att starta från skivan väljer du Skivverktyg från menyn Installera längst upp på skärmen. (I Mac OS X 10.4 eller senare, måste du välja ditt språk först.)
  * Viktigt: Klicka inte på Fortsätt i den första skärmen i installeraren. Om du gör, måste du starta från skivan igen för att komma Skivverktyg. *
  3. Klicka på fliken Radera.
  4. Klicka på triangeln till vänster om hårddisksymbolen för att visa namnen på hårddisken volymer och partitioner.
  5. Välj din Mac OS X-volymen.
  6. Markera enheten, välj Partition fliken, sedan Format typ ... MacOS Extended lagrad väljer Säkerhetsalternativ knappen, välj nollställa data, Radera ... efter slutförandet förhoppningsvis kommer du att kunna få en bra installation.

  Om inte ...

  Apple inte längre säljer den, kontrollera eBay och för Retail versionen, inte Gray skivor ...

  http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=mac+os+x+leopard+retail+10.5

   

  Assuming you have the Install Discs...

   

    1. Insert the Mac OS X Install disc, then restart the computer while holding the C key.

     2. When your computer finishes starting up from the disc, choose Disk Utility from the Installer menu at the top of the screen. (In Mac OS X 10.4 or later, you must select your language first.)

        *Important: Do not click Continue in the first screen of the Installer. If you do, you must restart from the disc again to access Disk Utility.*

     3. Click the Erase tab.

     4. Click the disclosure triangle to the left of the hard drive icon to display the names of your hard disk volumes and partitions.

     5. Select your Mac OS X volume.

     6. Highlight the drive, select Partition Tab, then Format type... MacOS Extended Journalled, select the Security Options button, choose Zero Out Data, Erase... after completion hopefully you'll be able to get a good install.

   

  If not...

   

  Apple no longer sells it, check eBay & such for the Retail version, not the Gray Discs...

   

  http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=mac+os+x+leopard+retail+10.5