Skip navigation

power mac g5

425 Views 3 Replies Latest reply: Nov 19, 2012 1:45 PM by BDAqua RSS
Miniplayer99 Calculating status...
Currently Being Moderated
Aug 30, 2012 11:46 AM

Hur startar jag om en power mac g5 till fabriks instlningarna för jag fick den av en kommpis snälla hjälp

PowerMac
 • BDAqua Level 10 Level 10 (114,755 points)
  Currently Being Moderated
  Aug 30, 2012 1:26 PM (in response to Miniplayer99)

  Hej, använder Google translate här ...


  Menar du installera om OS, eller göra en ny administratör?

  Återställ OS X lösenord utan en OS X-CD ...

  http://theappleblog.com/2008/06/22/reset-os-x-password-without-an-os-x-cd/

  Admin Hack ...

  http://www.hackmac.org/?q=node/4

  Startar som första gången du köper en ny Mac, men efter fyllning i allt som info igen, bör du ha tillgång till dator och andra användare och filer kommer att finnas kvar ... ge nya användare ett annat namn än en befintlig.

 • BDAqua Level 10 Level 10 (114,755 points)
  Currently Being Moderated
  Nov 19, 2012 1:45 PM (in response to Miniplayer99)

  Förutsatt att du har installationsskivorna ...

  1. Mata in Mac OS X Install-skiva och starta om datorn och håller ner C-tangenten.
  2. När datorn slutar att starta från skivan väljer du Skivverktyg från menyn Installera längst upp på skärmen. (I Mac OS X 10.4 eller senare, måste du välja ditt språk först.)
  * Viktigt: Klicka inte på Fortsätt i den första skärmen i installeraren. Om du gör, måste du starta från skivan igen för att komma Skivverktyg. *
  3. Klicka på fliken Radera.
  4. Klicka på triangeln till vänster om hårddisksymbolen för att visa namnen på hårddisken volymer och partitioner.
  5. Välj din Mac OS X-volymen.
  6. Markera enheten, välj Partition fliken, sedan Format typ ... MacOS Extended lagrad väljer Säkerhetsalternativ knappen, välj nollställa data, Radera ... efter slutförandet förhoppningsvis kommer du att kunna få en bra installation.

  Om inte ...

  Apple inte längre säljer den, kontrollera eBay och för Retail versionen, inte Gray skivor ...

  http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=mac+os+x+leopard+retail+10.5

   

  Assuming you have the Install Discs...

   

    1. Insert the Mac OS X Install disc, then restart the computer while holding the C key.

     2. When your computer finishes starting up from the disc, choose Disk Utility from the Installer menu at the top of the screen. (In Mac OS X 10.4 or later, you must select your language first.)

        *Important: Do not click Continue in the first screen of the Installer. If you do, you must restart from the disc again to access Disk Utility.*

     3. Click the Erase tab.

     4. Click the disclosure triangle to the left of the hard drive icon to display the names of your hard disk volumes and partitions.

     5. Select your Mac OS X volume.

     6. Highlight the drive, select Partition Tab, then Format type... MacOS Extended Journalled, select the Security Options button, choose Zero Out Data, Erase... after completion hopefully you'll be able to get a good install.

   

  If not...

   

  Apple no longer sells it, check eBay & such for the Retail version, not the Gray Discs...

   

  http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=mac+os+x+leopard+retail+10.5

Actions

More Like This

 • Retrieving data ...

Bookmarked By (0)

Legend

 • This solved my question - 10 points
 • This helped me - 5 points
This site contains user submitted content, comments and opinions and is for informational purposes only. Apple disclaims any and all liability for the acts, omissions and conduct of any third parties in connection with or related to your use of the site. All postings and use of the content on this site are subject to the Apple Support Communities Terms of Use.