0 Replies Latest reply: Oct 5, 2012 12:59 AM by Taffe
Taffe Level 1 Level 1 (0 points)

Hej

Jag får inte iMessage eller facetime att fungera på iPhone 4 (iOS6).

 

Det spelar ingen roll om jag är uppkopplad via WiFi eller 3G, det funkar mara inte...

 

Jag har också en iPad 2 (iOS6).


iPhone 4, iOS 6