1 Reply Latest reply: Oct 15, 2012 3:12 PM by whatheck
janvv Level 1 Level 1 (0 points)

na een upgrade naar ios 6 blijft de iphone maar zoeken naar netwerk

hoe kan ik dit oplossen ?

gr


iPhone 3G, not jailbroken i don't know the IOS