0 Replies Latest reply: Nov 11, 2012 9:06 AM by Norway91
Norway91 Level 1 (0 points)

Iphone 4 slo seg av for ca 2 og en halv time siden. Jeg har holdt både hjemm og slå på/av knappen samtidig i ca 20 sec, men ingenting skjer.

Jeg vurderer å kontakte apple support og få dem til å forstå at jeg behøver å få dette fikset opp i snarest mulug, for jeg har trenger mobilen min.


iPhone 4, iOS 6.0.1