0 Replies Latest reply: Nov 26, 2012 8:54 AM by LindaAndersen
LindaAndersen Level 1 Level 1 (0 points)

Jeg har opretter en profil i iTunes U og også lavet et prøveforløb. Nu kan jeg ikke komme ind i mit materiale. Jeg bliver stoppet i oprettelsen af profil, som så melder fejl i Course Manager.