1 Reply Latest reply: Jan 19, 2013 3:10 AM by Rudegar
Muggen Level 1 (0 points)

Bilden på tv:n från min Ipad blir betydligt mindre än tv-skärmens yta. Kan jag ändra detta?

 

Tusen tack!

Jonas