1 Reply Latest reply: Feb 7, 2013 10:29 AM by Linc Davis
stephanievanpoucke Level 1 (0 points)

Hallo macbook pro wil niet opstarten lichtje brandt maar zwart scherm hoor 2 maal een biep er zit een schijf in en toetsenbord reageert niet (lichtje van de capslock gaat niet bij de toets indrukken


iPhone 3G, 4.2.1