0 Replies Latest reply: Feb 21, 2013 10:46 PM by zyanazyan
zyanazyan Level 1 (0 points)

kenapa iphone 5 saya tak boleh connect wifi walaupun telah masukkan password utk wifi dengan betul.


iPhone 5, iOS 5