0 Replies Latest reply: Mar 20, 2013 3:08 PM by kasım
kasım Level 1 Level 1

özer telefon sende ama herşeyi elim de telefonu bi tuş la kapata bilirimm


iOS 6.1.3, kasım