0 Replies Latest reply: Jun 5, 2013 9:14 AM by NoraBieber321
NoraBieber321 Level 1 Level 1 (0 points)

Ipod Touch 3,4 tror jeg. Vises ikke i ITunes, har prøvd mye av det som står som skal være til hjelp men den funker ikke. Har vært på Elkjøp, og der funker den i en pc men ikke i min. ITunes kommer ikke opp da Ipoden plir plugget til pc'n, den blir heller ikke ladet.


iPod touch (4th generation), Ipod Help