0 Replies Latest reply: Sep 21, 2013 7:44 AM by Pa iPhone
Pa iPhone Level 1 (0 points)

iOS7 เมื่อเข้าสายโทรฉุกเฉินจากหน้าจอล็อก พิมพ์ตัวเลข(ที่ไม่ใช่เบอร์ฉุกเฉิน)ลงไป แล้วกดปุ่มโทรรัวๆ เครื่องจะรีสตาร์ตเอง....

อยากจะทราบว่ามันเป็นปกติรึเปล่าครับ หรือว่าพึ่งจะเป็นปัญหาใหม่...

ยังไงก็ให้ช่วยแก้ไขด้วยนะครับ...


iOS 7, iOS7