10 Replies Latest reply: Jan 17, 2014 6:05 AM by Ingo2711
vnapple Level 1 (0 points)

máy iphone 5s gold 16GB của tôi khi mua về dùng bình thường được 10ngày sau thì bị lỗi sóng (sóng hiển thị đang tìm kiếm)sau khi restore lại thì bị treo cáp.cho mình hỏi có cách sửa và khắc phục không.


iPhone 5s, iOS 7.0.4