0 Replies Latest reply: Mar 2, 2014 7:36 AM by yêu anh đi em
yêu anh đi em Level 1 Level 1 (0 points)

mọi người giúp mình cách khắc phục lỗi âm thanh nha. khi mình cắm tai nghe vào thì nghe được nhạc khi rút ra thì k nghe dc loa ngoài. nhạc chuông cũng không nghe dc chỉ nghe khi cắm tai nghe. mn giúp mình vs


iPhone 4, iOS 7.0.4