1 Reply Latest reply: Aug 11, 2014 3:02 AM by Yellowbox
HummerQ Level 1 (0 points)

Ik wil geen rasterlijnen afrukken in Numbers.

 

Graag in antwoord rekening houden met geen ervaringen in Numbers, wel in Excel.