Looks like no one’s replied in a while. To start the conversation again, simply ask a new question.

Question:

Question: Tôi đang gặp vấn đề về id apple của mình

Tôi đến từ Việt Nam, tôi đã quên số điện thoại mình đăng ký apple id nên không thể lấy lại password của ID được có thể làm cách khác để lấy lại được không???

iPhone 5

Posted on

Reply

Page content loaded

User profile for user: tienvu.id

Question: Tôi đang gặp vấn đề về id apple của mình